January 1, 2020 Genesis 1-3   1 de enero Génesis 1-3
January 2, 2020 Genesis 4-7   2 de enero Génesis 4-7
January 3, 2020 Genesis 8-11   3 de enero Génesis 8-11
January 4, 2020 Job 1-5   4 de enero Job 1-5
January 5, 2020 Job 6-9   5 de enero Job 6-9
January 6, 2020 Job 10-13   6 de enero Job 10-13
January 7, 2020 Job 14-16   7 de enero Job 14-16
January 8, 2020 Job 17-20   8 de enero Job 17-20
January 9, 2020 Job 21-23   9 de enero Job 21-23
January 10, 2020 Job 24-28   10 de enero Job 24-28
January 11, 2020 Job 29-31   11 de enero Job 29-31
January 12, 2020 Job 32-34   12 de enero Job 32-34
January 13, 2020 Job 35-37   13 de enero Job 35-37
January 14, 2020 Job 38-39   14 de enero Job 38-39
January 15, 2020 Job 40-42   15 de enero Job 40-42
January 16, 2020 Genesis 12-15   16 de enero Génesis 12-15
January 17, 2020 Genesis 16-18   17 de enero Génesis 16-18
January 18, 2020 Genesis 19-21   18 de enero Génesis 19-21
January 19, 2020 Genesis 22-24   19 de enero Génesis 22-24
January 20, 2020 Genesis 25-26   20 de enero Génesis 25-26
January 21, 2020 Genesis 27-29   21 de enero Génesis 27-29
January 22, 2020 Genesis 30-31   22 de enero Génesis 30-31
January 23, 2020 Genesis 32-34   23 de enero Génesis 32-34
January 24, 2020 Genesis 35-37   24 de enero Génesis 35-37
January 25, 2020 Genesis 38-40   25 de enero Génesis 38-40
January 26, 2020 Genesis 41-42   26 de enero Génesis 41-42
January 27, 2020 Genesis 43-45   27 de enero Génesis 43-45
January 28, 2020 Genesis 46-47   28 de enero Génesis 46-47
January 29, 2020 Genesis 48-50   29 de enero Génesis 48-50
January 30, 2020 Exodus 1-3   30 de enero Éxodo 1-3
January 31, 2020 Exodus 4-6   31 de enero Éxodo 4-6
February 1, 2020 Exodus 7-9   1 de febrero Éxodo 7-9
February 2, 2020 Exodus 10-12   2 de febrero Éxodo 10-12
February 3, 2020 Exodus 13-15   3 de febrero Éxodo 13-15
February 4, 2020 Exodus 16-18   4 de febrero Éxodo 16-18
February 5, 2020 Exodus 19-21   5 de febrero Éxodo 19-21
February 6, 2020 Exodus 22-24   6 de febrero Éxodo 22-24
February 7, 2020 Exodus 25-27   7 de febrero Éxodo 25-27
February 8, 2020 Exodus 28-29   8 de febrero Éxodo 28-29
February 9, 2020 Exodus 30-32   9 de febrero Éxodo 30-32
February 10, 2020 Exodus 33-35   10 de febrero Éxodo 33-35
February 11, 2020 Exodus 36-38   11 de febrero Éxodo 36-38
February 12, 2020 Exodus 39-40   12 de febrero Éxodo 39-40
February 13, 2020 Leviticus 1-4   13 de febrero Levítico 1-4
February 14, 2020 Leviticus 5-7   14 de febrero Levítico 5-7
February 15, 2020 Leviticus 8-10   15 de febrero Levítico 8-10
February 16, 2020 Leviticus 11-13   16 de febrero Levítico 11-13
February 17, 2020 Leviticus 14-15   17 de febrero Levítico 14-15
February 18, 2020 Leviticus 16-18   18 de febrero Levítico 16-18
February 19, 2020 Leviticus 19-21   19 de febrero Levítico 19-21
February 20, 2020 Leviticus 22-23   20 de febrero Levítico 22-23
February 21, 2020 Leviticus 24-25   21 de febrero Levítico 24-25
February 22, 2020 Leviticus 26-27   22 de febrero Levítico 26-27
February 23, 2020 Numbers 1-2   23 de febrero Números 1-2
February 24, 2020 Numbers 3-4   24 de febrero Números 3-4
February 25, 2020 Numbers 5-6   25 de febrero Números 5-6
February 26, 2020 Numbers 7   26 de febrero Números 7
February 27, 2020 Numbers 8-10   27 de febrero Números 8-1
February 28, 2020 Numbers 11-12   28 de febrero Números 11-12
February 29, 2020 Numbers 13   29 de febrero Números 13
March 1, 2020 Numbers 14-15; Psalm 90   1 de marzo Números 14-15; Salmos 90
March 2, 2020 Numbers 16-17   2 de marzo Números 16-17
March 3, 2020 Numbers 18-20   3 de marzo Números 18-20
March 4, 2020 Numbers 21-22   4 de marzo Números 21-22
March 5, 2020 Numbers 23-25   5 de marzo Números 23-25
March 6, 2020 Numbers 26-27   6 de marzo Números 26-27
March 7, 2020 Numbers 28-30   7 de marzo Números 28-30
March 8, 2020 Numbers 31-32   8 de marzo Números 31-32
March 9, 2020 Numbers 33-34   9 de marzo Números 33-34
March 10, 2020 Numbers 35-36   10 de marzo Números 35-36
March 11, 2020 Deuteronomy 1-2   11 de marzo Deuteronomio 1-2
March 12, 2020 Deuteronomy 3-4   12 de marzo Deuteronomio 3-4
March 13, 2020 Deuteronomy 5-7   13 de marzo Deuteronomio 5-7
March 14, 2020 Deuteronomy 8-10   14 de marzo Deuteronomio 8-10
March 15, 2020 Deuteronomy 11-13   15 de marzo Deuteronomio 11-13
March 16, 2020 Deuteronomy 14-16   16 de marzo Deuteronomio 14-16
March 17, 2020 Deuteronomy 17-20   17 de marzo Deuteronomio 17-20
March 18, 2020 Deuteronomy 21-23   18 de marzo Deuteronomio 21-23
March 19, 2020 Deuteronomy 24-27   19 de marzo Deuteronomio 24-27
March 20, 2020 Deuteronomy 28-29   20 de marzo Deuteronomio 28-29
March 21, 2020 Deuteronomy 30-31   21 de marzo Deuteronomio 30-31
March 22, 2020 Deuteronomy 32-34;
Psalm 91
  22 de marzo Deuteronomio 32-34; Salmos 91
March 23, 2020 Joshua 1-4   23 de marzo Josué 1-4
March 24, 2020 Joshua 5-8   24 de marzo Josué 5-8
March 25, 2020 Joshua 9-11   25 de marzo Josué 9-11
March 26, 2020 Joshua 12-15   26 de marzo Josué 12-15
March 27, 2020 Joshua 16-18   27 de marzo Josué 16-18
March 28, 2020 Joshua 19-21   28 de marzo Josué 19-21
March 29, 2020 Joshua 22-24   29 de marzo Josué 22-24
March 30, 2020 Judges 1-2   30 de marzo Jueces 1-2
March 31, 2020 Judges 3-5   31 de marzo Jueces 3-5
April 1, 2020 Judges 6-7   1 de abril Jueces 6-7
April 2, 2020 Judges 8-9   2 de abril Jueces 8-9
April 3, 2020 Judges 10-12   3 de abril Jueces 10-12
April 4, 2020 Judges 13-15   4 de abril Jueces 13-15
April 5, 2020 Judges 16-18   5 de abril Jueces 16-18
April 6, 2020 Judges 19-21   6 de abril Jueces 19-21
April 7, 2020 Ruth   7 de abril Rut
April 8, 2020 1 Samuel 1-3   8 de abril 1 Samuel 1-3
April 9, 2020 1 Samuel 4-8   9 de abril 1 Samuel 4-8
April 10, 2020 1 Samuel 9-12   10 de abril 1 Samuel 9-12
April 11, 2020 1 Samuel 13-14   11 de abril 1 Samuel 13-14
April 12, 2020 1 Samuel 15-17   12 de abril 1 Samuel 15-17
April 13, 2020 1 Samuel 18-20;
Psalm 11, 59
  13 de abril 1 Samuel 18-20; Salmos 11, 59
April 14, 2020 Psalm 21-24   14 de abril Salmos 21-24
April 15, 2020 Psalm 7, 27, 31, 34, 52   15 de abril Salmos 27, 7, 31, 34, 52
April 16, 2020 Psalm 56, 120, 140-142   16 de abril Salmos 56, 120 , 140-142
April 17, 2020 Psalm 25-27   17 de abril Salmos 25-27
April 18, 2020 Psalm 17, 35, 54, 63   18 de abril Salmos 17, 35, 54, 63
April 19, 2020 1 Samuel 28-31; Psalm 18   19 de abril 1 Samuel 28-31; Salmos 18
April 20, 2020 Psalm 121, 123-125, 128-130   20 de abril Salmos 121 , 123-125 , 128-130
April 21, 2020 2 Samuel 1-4   21 de abril 2 Samuel 1-4
April 22, 2020 Psalm 6, 8-10, 14, 16, 19, 21   22 de abril Salmos 6, 8-10, 14 , 16, 19, 21
April 23, 2020 1 Chronicles 1-2   23 de abril 1 Crónicas 1-2
April 24, 2020 Psalm 43-45, 49, 84-85, 87   24 de abril Salmos 43-45, 49, 84-85, 87
April 25, 2020 1 Chronicles 3-5   25 de abril 1 Crónicas 3-5
April 26, 2020 Psalm 73, 77-78   26 de abril Salmos 73, 77-78
April 27, 2020 1 Chronicles 6   27 de abril 1 Crónicas 6
April 28, 2020 Psalm 81, 88, 92-93   28 de abril Salmos 81, 88, 92-93
April 29, 2020 1 Chronicles 7-10   29 de abril 1 Crónicas 7-10
April 30, 2020 Psalm 102-104   30 de abril Salmos 102-104
May 1, 2020 2 Samuel 5:1-10;
1 Chronicles 11-12
  1 de mayo 2 Samuel 5: 1-10; 1 Crónicas 11-12
May 2, 2020 Psalm 133   2 de mayo Salmos 133
May 3, 2020 Psalm 106-107   3 de mayo Salmos 106-107
May 4, 2020 2 Samuel 5:11-6:23;
1 Chronicles 13-16
  4 de mayo 2 Samuel 5:11-6: 23;
1 Crónicas 13-16
May 5, 2020 Psalm 1-2, 15, 22-24, 47, 68   5 de mayo Salmos 1-2, 15, 22-24, 47, 68
May 6, 2020 Psalm 89, 96, 100-101, 105, 132   6 de mayo Salmos 89, 96, 100-101, 105, 132
May 7, 2020 2 Samuel 7; 1 Chronicles 17   7 de mayo 2 Samuel 7; 1Crónico 17
May 8, 2020 Psalms 25, 29, 33, 36, 39   8 de mayo Salmos 25, 29, 33, 36, 39
May 9, 2020 2 Samuel 8-9;
1 Chronicles 18
  9 de mayo 2 Samuel 8-9; 1Crónico 18
May 10, 2020 Psalm 50, 53, 60, 75   10 de mayo Salmos 50, 53, 60, 75
May 11, 2020 2 Samuel 10;
1 Chronicles 19; Psalm 20
  11 de mayo 2 Samuel 10; 1 Crónicas 19; Salmos 20
May 12, 2020 Psalm 65-67 , 69-70   12 de mayo Salmos 65-67, 69-70
May 13, 2020 2 Samuel 11-12;
1 Chronicles 20
  13 de mayo 2 Samuel 11-12; 1 Crónicas 20
May 14, 2020 Psalm 32, 51, 86, 122   14 de mayo Salmos 32, 51, 86, 122
May 15, 2020 2 Samuel 13-15   15 de mayo 2 Samuel 13-15
May 16, 2020 Psalm 3-4, 12-13, 28, 55   16 de mayo Salmos 3-4, 12-13, 28, 55
May 17, 2020 2 Samuel 16-18   17 de mayo 2 Samuel 16-18
May 18, 2020 Psalm 26, 40, 58, 61-62, 64   18 de mayo Salmos 26, 40, 58, 61-62, 64
May 19, 2020 2 Samuel 19-21   19 de mayo:  2 Samuel 19-21
May 20, 2020 Psalm 5, 38, 41-42   20 de mayo Salmos 5, 38, 41-42
May 21, 2020 2 Samuel 22-23; Psalm 57   21 de mayo 2 Samuel 22-23; Salmos 57
May 22, 2020 Psalm 95 , 97-99   22 de mayo Salmos 95, 97-99
May 23, 2020 2 Samuel 24;
1 Chronicles 21-22;
Psalm 30
  23 de mayo 2 Samuel 24; 1 Crónicas 21-22; Salmos 30
May 24, 2020 Psalm 108-110   24 de mayo Salmos 108-110
May 25, 2020 1 Chronicles 23-25   25 de mayo 1 Crónicas 23-25
May 26, 2020 Psalm 131, 138-139, 143-145   26 de mayo Salmos 131, 138-139, 143-145
May 27, 2020 1 Chronicles 26-29;
Psalm 127
  27 de mayo 1 Crónicas 26-29; Salmos 127
May 28, 2020 Psalm 111-118   28 de mayo Salmos 111-118
May 29, 2020 1 Kings 1-2; Psalm 37, 71, 94   29 de mayo 1 Reyes 1-2; Salmos 37, 71, 94
May 30, 2020 Psalm 119:1-88   30 de mayo Salmos 119: 1-88
May 31, 2020 1 Kings 3-4; 2 Chronicles 1; Psalm 72   31 de mayo 1 Reyes 3-4; 2 Crónicas 1; Salmos 72
June 1, 2020 Psalm 119:89-176   1 de junio Salmos 119: 89-176
June 2, 2020 Song of Songs 1-8   2 de junio Cantares 1-8
June 3, 2020 Proverbs 1-3   3 de junio Proverbios 1-3
June 4, 2020 Proverbs 4-6   4 de junio Proverbios 4-6
June 5, 2020 Proverbs 7-9   5 de junio Proverbios 7-9
June 6, 2020 Proverbs 10-12   6 de junio Proverbios 10-12
June 7, 2020 Proverbs 13-15   7 de junio Proverbios 13-15
June 8, 2020 Proverbs 16-18   8 de junio Proverbios 16-18
June 9, 2020 Proverbs 19-21   9 de junio Proverbios 19-21
June 10, 2020 Proverbs 22-24   10 de junio Proverbios 22-24
June 11, 2020 1 Kings 5-6; 2 Chronicles 2-3   11 de junio 1 Reyes 5-6; 2 Crónicas 2-3
June 12, 2020 1 Kings 7; 2 Chronicles 4   12 de junio 1 Reyes 7; 2 Crónicas 4
June 13, 2020 1 Kings 8; 2 Chronicles 5   13 de junio 1 Reyes 8; 2 Crónicas 5
June 14, 2020 2 Chronicles 6-7; Psalm 136   14 de junio 2 Crónicas 6-7; Salmos 136
June 15, 2020 Psalm 134 , 146-150   15 de junio Salmos 134, 146-150
June 16, 2020 1 Kings 9; 2 Chronicles 8   16 de junio 1 Reyes 9; 2 Crónicas 8
June 17, 2020 Proverbs 25-26   17 de junio Proverbios 25-26
June 18, 2020 Proverbs 27-29   18 de junio Proverbios 27-29
June 19, 2020 Ecclesiastes 1-6   19 de junio Eclesiastés 1-6
June 20, 2020 Ecclesiastes 7-12   20 de junio Eclesiastés 7-12
June 21, 2020 1 Kings 10-11; 2 Chronicles 9   21 de junio 1 Reyes 10-11; 2 Crónicas 9
June 22, 2020 Proverbs 30-31   22 de junio Proverbios 30-31
June 23, 2020 1 Kings 12-14   23 de junio 1 Reyes 12-14
June 24, 2020 2 Chronicles 10-12   24 de junio 2 Crónicas 10-12
June 25, 2020 1 Kings 15:1-24;
2 Chronicles 13-16
  25 de junio 1 Reyes 15: 1-24;
2 Crónicas 13-16
June 26, 2020 1 Kings 15:25-16:34;
2 Chronicles 17
  26 de junio 1 Reyes 15: 25-16: 34;
2 Crónicas 17
June 27, 2020 1 Kings 17-19   27 de junio 1 Reyes 17-19
June 28, 2020 1 Kings 20-21   28 de junio 1 Reyes 20-21
June 29, 2020 1 Kings 22; 2 Chronicles 18   29 de junio 1 Reyes 22; 2 Crónicas 18
June 30, 2020 2 Chronicles 19-23   30 de junio 2 Crónicas 19-23
July 1, 2020 Obadiah; Ps 82-83   1 de julio Abdías; Salmos 82-83
July 2, 2020 2 Kings 1-4   2 de julio 2 Reyes 1-4
July 3, 2020 2 Kings 5-8   3 de julio 2 Reyes 5-8
July 4, 2020 2 Kings 9-11   4 de julio 2 Reyes 9-11
July 5, 2020 2 Kings 12-13;
2 Chronicles 24
  5 de julio 2 Reyes 12-13; 2 Crónicas 24
July 6, 2020 2 Kings 14; 2 Chronicles 25   6 de julio 2 Reyes 14; 2 Crónicas 25
July 7, 2020 Jonah   7 de julio Jonás
July 8, 2020 2 Kings 15; 2 Chronicles 26   8 de julio 2 Reyes 15; 2 crónicas 26
July 9, 2020 Isaiah 1-4   9 de julio Isaías 1-4
July 10, 2020 Isaiah 5-8   10 de julio Isaías 5-8
July 11, 2020 Amos 1-5   11 de julio Amós 1-5
July 12, 2020 Amos 6-9   12 de julio Amós 6-9
July 13, 2020 2 Chronicles 27; Isaiah 9-12   13 de julio 2 Crónicas 27; Isaías 9-12
July 14, 2020 Micah 1-7   14 de julio Miqueas 1-7
July 15, 2020 2 Chronicles 28;
2 Kings 16-17
  15 de julio 2 Crónicas 28; 2 Reyes 16-17
July 16, 2020 Isaiah 13-17   16 de julio Isaías 13-17
July 17, 2020 Isaiah 18-22   17 de julio Isaías 18-22
July 18, 2020 Isaiah 23-27   18 de julio Isaías 23-27
July 19, 2020 2 Kings 18:1-8;
2 Chronicles 29-31;
Psalm 48
  19 de julio 2 Reyes 18: 1-8;
2 Crónicas 29-31; Salmos 48
July 20, 2020 Hosea 1-7   20 de julio Oseas 1-7
July 21, 2020 Hosea 8-14   21 de julio Oseas 8-14
July 22, 2020 Isaiah 28-30   22 de julio Isaías 28-30
July 23, 2020 Isaiah 31-34   23 de julio Isaías 31-34
July 24, 2020 Isaiah 35-36   24 de julio Isaías 35-36
July 25, 2020 Isaiah 37-39; Psalm 76   25 de julio Isaías 37-39; Salmos 76
July 26, 2020 Isaiah 40-43   26 de julio Isaías 40-43
July 27, 2020 Isaiah 44-48   27 de julio Isaías 44-48
July 28, 2020 2 Kings 18:9-19:37;
Psalm 46, 80, 135
  28 de julio 2 Reyes 18: 9-19: 37;
Salmos 46, 80, 135
July 29, 2020 Isaiah 49-53   29 de julio Isaías 49-53
July 30, 2020 Isaiah 54-58   30 de julio Isaías 54-58
July 31, 2020 Isaiah 59-63   31 de julio Isaías 59-63
August 1, 2020 Isaiah 64-66   1 de agosto Isaías 64-66
August 2, 2020 2 Kings 20-21   2 de agosto 2 Reyes 20-21
August 3, 2020 2 Chronicles 32-33   3 de agosto 2 Crónicas 32-33
August 4, 2020 Nahum 1-3   4 de agosto Nahúm 1-3
August 5, 2020 2 Kings 22-23;
2 Chronicles 34-35
  5 de agosto 2 Reyes 22-23;
2 Crónicas 34-35
August 6, 2020 Zephaniah   6 de agosto Sofonías
August 7, 2020 Jeremiah 1-3   7 de agosto Jeremías 1-3
August 8, 2020 Jeremiah 4-6   8 de agosto Jeremías 4-6
August 9, 2020 Jeremiah 7-9   9 de agosto Jeremías 7-9
August 10, 2020 Jeremiah 10-13   10 de agosto Jeremías 10-13
August 11, 2020 Jeremiah 14-17   11 de agosto Jeremías 14-17
August 12, 2020 Jeremiah 18-22   12 de agosto Jeremías 18-22
August 13, 2020 Jeremiah 23-25   13 de agosto Jeremías 23-25
August 14, 2020 Jeremiah 26-29   14 de agosto Jeremías 26-29
August 15, 2020 Jeremiah 30-31   15 de agosto Jeremías 30-31
August 16, 2020 Jeremiah 32-34   16 de agosto Jeremías 32-34
August 17, 2020 Jeremiah 35-37   17 de agosto Jeremías 35-37
August 18, 2020 Jeremiah 38-40;
Psalm 74, 79
  18 de agosto Jeremías 38-40; Salmos 74, 79
August 19, 2020 2 Kings 24-25;
2 Chronicles 36
  19 de agosto 2 Reyes 24-25; 2 Crónicas 36
August 20, 2020 Habakkuk   20 de agosto Habacuc
August 21, 2020 Jeremiah 41-45   21 de agosto Jeremías 41-45
August 22, 2020 Jeremiah 46-48   22 de agosto Jeremías 46-48
August 23, 2020 Jeremiah 49-50   23 de agosto Jeremías 49-50
August 24, 2020 Jeremiah 51-52   24 de agosto Jeremías 51-52
August 25, 2020 Lamentations 1:1-3:36   25 de agosto Lamentaciones 1: 1-3: 36
August 26, 2020 Lamentations 3:37-5:22   26 de agosto Lamentaciones 3: 37-5: 22
August 27, 2020 Ezekiel 1-4   27 de agosto Ezequiel 1-4
August 28, 2020 Ezekiel 5-8   28 de agosto Ezequiel 5-8
August 29, 2020 Ezekiel 9-12   29 de agosto Ezequiel 9-12
August 30, 2020 Ezekiel 13-15   30 de agosto Ezequiel 13-15
August 31, 2020 Ezekiel 16-17   31 de agosto Ezequiel 16-17
September 1, 2020 Ezekiel 18-19   1 de septiembre Ezequiel 18-19
September 2, 2020 Ezekiel 20-21   2 de septiembre Ezequiel 20-21
September 3, 2020 Ezekiel 22-23   3 de septiembre Ezequiel 22-23
September 4, 2020 Ezekiel 24-27   4 de septiembre Ezequiel 24-27
September 5, 2020 Ezekiel 28-31   5 de septiembre Ezequiel 28-31
September 6, 2020 Ezekiel 32-34   6 de septiembre Ezequiel 32-34
September 7, 2020 Ezekiel 35-37   7 de septiembre Ezequiel 35-37
September 8, 2020 Ezekiel 38-39   8 de septiembre Ezequiel 38-39
September 9, 2020 Ezekiel 40-41   9 de septiembre Ezequiel 40-41
September 10, 2020 Ezekiel 42-43   10 de septiembre Ezequiel 42-43
September 11, 2020 Ezekiel 44-45   11 de septiembre Ezequiel 44-45
September 12, 2020 Ezekiel 46-48   12 de septiembre Ezequiel 46-48
September 13, 2020 Joel   13 de septiembre Joel
September 14, 2020 Daniel 1-3   14 de septiembre Daniel 1-3
September 15, 2020 Daniel 4-6   15 de septiembre Daniel 4-6
September 16, 2020 Daniel 7-9   16 de septiembre Daniel 7-9
September 17, 2020 Daniel 10-12   17 de septiembre Daniel 10-12
September 18, 2020 Ezra 1-3   18 de septiembre Esdras 1-3
September 19, 2020 Ezra 4-6; Psalm 137   19 de septiembre Esdras 4-6; Salmos 137
September 20, 2020 Haggai 1-2   20 de septiembre Hageo 1-2
September 21, 2020 Zechariah 1-7   21 de septiembre Zacarías 1-7
September 22, 2020 Zechariah 8-14   22 de septiembre Zacarías 8-14
September 23, 2020 Esther 1-5   23 de septiembre Ester 1-5
September 24, 2020 Esther 6-10   24 de septiembre Ester 6-10
September 25, 2020 Ezra 7-10   25 de septiembre Esdras 7-10
September 26, 2020 Nehemiah 1-5   26 de septiembre Nehemías 1-5
September 27, 2020 Nehemiah 6-7   27 de septiembre Nehemías 6-7
September 28, 2020 Nehemiah 8-10   28 de septiembre Nehemías 8-10
September 29, 2020 Nehemiah 11-13; Psalm 126   29 de septiembre Nehemías 11-13; Salmos 126
September 30, 2020 Malachi 1-4   30 de septiembre Malaquías 1-4
October 1, 2020 Luke 1; John 1:1-14   1 de octubre Lucas 1; Juan 1: 1-14
October 2, 2020 Matthew 1; Luke 2:1-38   2 de octubre Mateo 1; Lucas 2: 1-38
October 3, 2020 Matthew 2; Luke 2:39-52   3 de octubre Mateo 2; Lucas 2: 39-52
October 4, 2020 Matthew 3; Mark 1; Luke 3   4 de octubre Mateo 3; Marcos 1; Lucas 3
October 5, 2020 Matthew 4; Luke 4-5;
John 1:15-51
  5 de octubre Mateo 4; Lucas 4-5;
Juan 1: 15-51
October 6, 2020 John 2-4   6 de octubre Juan 2-4
October 7, 2020 Mark 2   7 de octubre Marcos 2
October 8, 2020 John 5   8 de octubre Juan 5
October 9, 2020 Matthew 12:1-21; Mark 3; Luke 6   9 de octubre Mateo 12: 1-21; Marcos 3;
Lucas 6
October 10, 2020 Matthew 5-7   10 de octubre Mateo 5-7
October 11, 2020 Matthew 8:1-13; Luke 7   11 de octubre Mateo 8: 1-13; Lucas 7
October 12, 2020 Matthew 11   12 de octubre Mateo 11
October 13, 2020 Matthew 12:22-50   13 de octubre Mateo 12: 22-50
October 14, 2020 Matthew 13; Luke 8   14 de octubre Mateo 13; Lucas 8
October 15, 2020 Matthew 8:14-34; Mark 4-5   15 de octubre Mateo 8: 14-34; Marcos 4-5
October 16, 2020 Matthew 9-10   16 de octubre Mateo 9-10
October 17, 2020 Matthew 14; Mark 6;
Luke 9:1-17
  17 de octubre Mateo 14; Marcos 6;
Lucas 9: 1-17
October 18, 2020 John 6   18 de octubre Juan 6
October 19, 2020 Matthew 15; Mark 7   19 de octubre Mateo 15; Marcos 7
October 20, 2020 Matthew 16; Mark 8;
Luke 9:18-27
  20 de octubre Mateo 16; Marcos 8;
Lucas 9: 18-27
October 21, 2020 Matthew 17; Mark 9;
Luke 9:28-62
  21 de octubre Mateo 17; Marcos 9;
Lucas 9: 28-62
October 22, 2020 Matthew 18   22 de octubre Mateo 18
October 23, 2020 John 7-8   23 de octubre Juan 7-8
October 24, 2020 John 9:1-10:21   24 de octubre Juan 9: 1-10: 21
October 25, 2020 Luke 10-11; John 10:22-42   25 de octubre Lucas 10-11; Juan 10: 22-42
October 26, 2020 Luke 12-13   26 de octubre Lucas 12-13
October 27, 2020 Luke 14-15   27 de octubre Lucas 14-15
October 28, 2020 Luke 16-17:10   28 de octubre Lucas 16-17: 10
October 29, 2020 John 11   29 de octubre Juan 11
October 30, 2020 Luke 17:11-18:14   30 de octubre Lucas 17: 11-18: 14
October 31, 2020 Matthew 19; Mark 10   31 de octubre Mateo 19; Marcos 10
November 1, 2020 Matthew 20-21   1 de noviembre Mateo 20-21
November 2, 2020 Luke 18:15-19:48   2 de noviembre Lucas 18: 15-19: 48
November 3, 2020 Mark 11; John 12   3 de noviembre Marcos 11; Juan 12
November 4, 2020 Matthew 22; Mark 12   4 de noviembre Mateo 22; Marcos 12
November 5, 2020 Matthew 23; Luke 20-21   5 de noviembre Mateo 23; Lucas 20-21
November 6, 2020 Mark 13   6 de noviembre Marcos 13
November 7, 2020 Matthew 24   7 de noviembre Mateo 24
November 8, 2020 Matthew 25   8 de noviembre Mateo 25
November 9, 2020 Matthew 26; Mark 14   9 de noviembre Mateo 26; Marcos 14
November 10, 2020 Luke 22; John 13   10 de noviembre Lucas 22; Juan 13
November 11, 2020 John 14-17   11 de noviembre Juan 14-17
November 12, 2020 Matthew 27; Mark 15   12 de noviembre Mateo 27; Marcos 15
November 13, 2020 Luke 23; John 18-19   13 de noviembre Lucas 23; Juan 18-19
November 14, 2020 Matthew 28; Mark 16   14 de noviembre Mateo 28; Marcos 16
November 15, 2020 Luke 24; John 20-21   15 de noviembre Lucas 24; Juan 20-21
November 16, 2020 Acts 1-3   16 de noviembre Hechos 1-3
November 17, 2020 Acts 4-6   17 de noviembre Hechos 4-6
November 18, 2020 Acts 7-8   18 de noviembre Hechos 7-8
November 19, 2020 Acts 9-10   19 de noviembre Hechos 9-10
November 20, 2020 Acts 11-12   20 de noviembre Hechos 11-12
November 21, 2020 Acts 13-14   21 de noviembre Hechos 13-14
November 22, 2020 James 1-5   22 de noviembre Santiago 1-5
November 23, 2020 Acts 15-16   23 de noviembre Hechos 15-16
November 24, 2020 Galatians 1-3   24 de noviembre Gálatas 1-3
November 25, 2020 Galatians 4-6   25 de noviembre Gálatas 4-6
November 26, 2020 Acts 17-18:18   26 de noviembre Hechos 17-18: 18
November 27, 2020 1 Thessalonians ;
2 Thessalonians
  27 de noviembre 1 Tesalonicenses;
2 Tesalonicenses
November 28, 2020 Acts 18:19-19:41   28 de noviembre Hechos 18: 19-19: 41
November 29, 2020 1 Corinthians 1-4   29 de noviembre 1 Corintios 1-4
November 30, 2020 1 Corinthians 5-8   30 de noviembre 1 Corintios 5-8
December 1, 2020 1 Corinthians 9-11   1 de diciembre 1 Corintios 9-11
December 2, 2020 1 Corinthians 12-14   2 de diciembre 1 Corintios 12-14
December 3, 2020 1 Corinthians 15-16   3 de diciembre 1 Corintios 15-16
December 4, 2020 2 Corinthians 1-4   4 de diciembre 2 Corintios 1-4
December 5, 2020 2 Corinthians 5-9   5 de diciembre 2 Corintios 5-9
December 6, 2020 2 Corinthians 10-13   6 de diciembre 2 Corintios 10-13
December 7, 2020 Acts 20:1-3; Romans 1-3   7 de diciembre Hechos 20: 1-3; Romanos 1-3
December 8, 2020 Romans 4-7   8 de diciembre Romanos 4-7
December 9, 2020 Romans 8-10   9 de diciembre Romanos 8-10
December 10, 2020 Romans 11-13   10 de diciembre Romanos 11-13
December 11, 2020 Romans 14-16   11 de diciembre Romanos 14-16
December 12, 2020 Acts 20:4-23:35   12 de diciembre Hechos 20: 4-23: 35
December 13, 2020 Acts 24-26   13 de diciembre Hechos 24-26
December 14, 2020 Acts 27-28   14 de diciembre Hechos 27-28
December 15, 2020 Colossians; Philemon   15 de diciembre Colosenses; Filemón
December 16, 2020 Ephesians   16 de diciembre Efesios
December 17, 2020 Philippians 1-4   17 de diciembre Filipenses 1-4
December 18, 2020 1 Timothy   18 de diciembre 1 Timoteo
December 19, 2020 Titus   19 de diciembre Tito
December 20, 2020 1 Peter   20 de diciembre 1 Pedro
December 21, 2020 Hebrews 1-6   21 de diciembre Hebreos 1-6
December 22, 2020 Hebrews 7-10   22 de diciembre Hebreos 7-10
December 23, 2020 Hebrews 11-13   23 de diciembre Hebreos 11-13
December 24, 2020 2 Timothy   24 de diciembre 2 Timoteo
December 25, 2020 2 Peter; Jude   25 de diciembre 2 Pedro; Judas
December 26, 2020 1 John   26 de diciembre 1 Juan
December 27, 2020 2 John; 3 John   27 de diciembre 2 Juan, 3 Juan
December 28, 2020 Revelation 1-5   28 de diciembre Apocalipsis 1-5
December 29, 2020 Revelation 6-11   29 de diciembre Apocalipsis 6-11
December 30, 2020 Revelation 12-18   30 de diciembre Apocalipsis 12-18
December 31, 2020 Revelation 19-22   31 de diciembre Apocalipsis 19-22